Näyttö

Näyttö tarjoaa paitsi asunnosta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua asuntoon myös vuokranantajalle tilanteen tavata ja haastatella vuokralaiskandidaatteja. Näytöllä onkin keskeinen merkitys uusien vuokralaisten valinnassa. Näytössä kannattaa hyödyntää Vuokranantajat ry:n yhteystietolomaketta. Lomakkeella voi kerätä helposti kaikki tarvittavat perustiedot potentiaalisista vuokralaiskandidaateista.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.