Vuokranantajaosakkaana taloyhtiössä

Osakkeenomistajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia paitsi omaa vuokralaistaan myös taloyhtiötä kohtaan. Erityisesti remontin tai huoneistoa kohtaavan vahingon yhteydessä herää esille kysymys kunnossapitovastuun jakautumisesta. Pääsäännön mukaan osakkaan on pidettävä kunnossa huoneiston sisäosat, kun taas rakenteet ja eristeet kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle. Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä esimerkiksi vastuu myös huoneiston sisäosien kunnossapidosta on yhtiöllä silloin, kun ne vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Kunnossapitovastuun jakautumisesta voidaan lisäksi sopia yhtiöjärjestyksessä toisinkin.

Kunnossapito- ja muutostöiden lisäksi osakkeenomistajalla on ilmoitusvelvollisuus huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärästä sekä yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista vioista ja puutteista. Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle tai isännöitsijälle huoneistossa tehtävästä kunnossapito- ja muutostyöstä kirjallisesti etukäteen ennen töiden aloittamista, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkeenomistajan ilmoittamaan yhtiölle myös huoneistossa asuvien tai sitä muuten käytettävien henkilöiden lukumäärän, jos henkilömäärä on vastikkeen maksuperusteena. Lisäksi osakkaan tulee ilmoittaa yhtiölle sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle (esimerkiksi vuotava wc-istuin tai viemäritukos). Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata vahingonkorvausvastuu.

Erityisesti keväällä yhtiökokousaikaan nousevat esille kysymykset kokouksen koolle kutsumisesta, kokoukseen osallistumisesta, kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä sekä pöytäkirjasta. Lisäksi autopaikkojen jakaminen herättää kysymyksiä. Yhtiön hallinnassa olvein autopaikkojen jakamisessa on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta, jonka vastaista on asettaa yhtiön rakennuksessa asuvat ja muut osakkeenomistajat erilaiseen asemaan, jollei erilaisista oikeuksista määrätä yhtiöjärjestyksessä. Jos vuokranantajalla on oikeus autopaikkaan, on hänen vuokralaisellaan yhtäläinen oikeus autopaikkaan. On kuitenkin huomattava, että autopaikan käyttäjän (osakkaan tai vuokralaisen) vaihtuessa autopaikka palautuu jonoon ja sen saa jonossa ensimmäisenä oleva osakas tai osakkaan vuokralainen.