Vuokran määrittäminen

Ennen asunnon markkinoinnin aloittamista vuokranantajalla tulee olla oikea käsitys asunnosta pyydettävän vuokran suuruudesta. Vuokran haarukoinnin voi aloittaa tilastokeskuksen tilastoista (www.stat.fi). Tilastokeskus julkaisee kerran vuodessa tilaston vuokrien vuosikehityksestä sekä neljä kertaa vuodessa vuokrien neljännesvuosimuutoksista. Koko vuoden käsittävästä tilastosta löytyvät suurimmat Suomen kaupungit. Osa kaupungeista kuten Helsinki on paloiteltu vielä pienempiin alueisiin. Myös huoneistot on jaettu niiden tyypin mukaan yksiöihin, kaksioihin ja kolmioihin. Tilastosta löytyvät vuokrien neliöhinnat alakvartiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin luokiteltuina. Vuokranantajan kannattaa lähteä laskemaan vuokran määrää ensisijassa mediaanin mukaisen neliövuokran perusteella, koska tähän luokkaan sijoittuu suurin osa niin sanotuista peruskuntoisista vuokra-asunnoista.

Yhdistyksen jäsenkoodi löytyy kaikista jäsentiedotteista. Voit myös tilata koodin tästä.
Huomaathan, että jäsenkoodi vaihtuu 1.2.2018.Etkö tiedä jäsenkoodia? Tilaa koodi tästä.