Vuokran korottaminen

Lain mukaan vuokraa voidaan vuokrasuhteen aikana korottaa yksipuolisesti vain, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Jos vuokraa halutaan korottaa muutoin, kuin sopimuksessa olevan ehdon perusteella, on korottamisesta neuvoteltava vuokralaisen kanssa. Tällä sivulla kerrotaan sekä vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrankorotuksesta että ns. tasokorotuksesta.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.