Kunnossapito

Vuokranantaja vastaa siitä, että huoneisto on kunnossa vuokrasuhteen alkaessa ja vuokrasuhteen aikana. Vuokranantaja vastaa lain mukaan huoneiston normaalista kulumisesta. Vuokralaisen on kuitenkin hoidettava hallitsemaansa huoneistoa huolellisesti. Hänen on korvattava kaikki ne vahingot, jotka hän huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen vastaa myös hänen luvallaan huoneistossa olevien henkilöiden, kuten vieraidensa aiheuttamista vahingoista.

Vuokralaisen on myös ilmoitettava vuokranantajalle viipymättä havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle. Jos vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua osaltaan vahingonkorvausvelvolliseksi.

Yhdistyksen jäsenkoodi löytyy kaikista jäsentiedotteista. Voit myös tilata koodin tästä.
Huomaathan, että jäsenkoodi vaihtuu 1.2.2018.Etkö tiedä jäsenkoodia? Tilaa koodi tästä.