Viivästyskorkolaskuri

Jos vuokraa ei makseta ajoissa, viivästyneelle vuokralle saa periä viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa saa velkoa erääntyneelle maksamattomalla vuokralle vuokrasopimuksen mukaisesta eräpäivästä lukien maksupäivään asti, molemmat mainitut päivät mukaan lukien.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.