Viivästyskorkolaskuri

Jos vuokraa ei makseta ajoissa, viivästyneelle vuokralle saa periä viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa saa velkoa erääntyneelle maksamattomalla vuokralle vuokrasopimuksen mukaisesta eräpäivästä lukien maksupäivään asti, molemmat mainitut päivät mukaan lukien.

Viivästyskorko myöhässä oleville vuokrille lasketaan seuraavalla kaavalla: korkoprosentti x viivästyspäivien lukumäärä x viivästyneen vuokran määrä jaettuna 100 x 360.

Vuokra (650 euroa) on maksettu 15 päivää myöhässä ja korkoprosentti on 7,0 (marraskuussa 2017) -> 7,0 x 15 x 650 jaettuna (100 x 360) = 1,90 euroa. Viivästyskorkoa saa velkoa erääntyneelle, maksamattomalle vuokralle eräpäivästä maksupäivään, molemmat mainitut päivät mukaan lukien. Vuokran saa kuitenkin maksaa eräpäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä ilman, että siitä saa periä viivästyskorkoa. Korkopäivää laskettaessa katsotaan kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Viivästyskorko(prosentti) määräytyy korkolain mukaan ja on Euroopan keskuspankin puolivuosittain määräämä viitekorko + 7 %. Korkoprosentit puolivuosittain ovat nähtävillä mm. Suomen Pankin internetsivuilla.

LASKURI