Perintä

Vuokralaisen päävelvoite on vuokran maksaminen. Vuokra on maksettava viimeistään vuokranmaksukauden toisena päivänä, ellei eräpäivästä ole muuta sovittu. Jos vuokranmaksukausi on kuukausi, on vuokra maksettava kunkin kuukauden toisena päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, on vuokranmaksupäivä seuraava arkipäivä. Suorituksen katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jolloin maksu on lähtenyt tililtä. Vuokran saa maksaa rahana, pankki- tai postisiirtona tai postiosoituksena. Käteisenä maksettavasta vuokrasta on annettava kuitti.

Pääsääntöisesti vuokra maksetaan ajallaan, ja kaikki ovat tyytyväisiä. Saattaa kuitenkin käydä niin, että syystä tai toisesta vuokraa ei näy eikä kuulu. Useimmiten puhelinsoitto tai tekstiviesti havahduttaa lomailevan vuokralaisen. Mikäli ne eivät kuitenkaan auta, on vuokranantajalla käytettävissään erilaisia keinoja vuokrien perimiseksi. Tällöin vapaaehtoinen perintä esimerkiksi maksumuistutuksineen tai maksusuunnitelmineen saattaa tuottaa tulosta. Viime kädessä avun voi tuoda asian saattaminen vireille käräjäoikeuteen.