Lait

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995)

Sovellettava laki määräytyy huoneiston pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Silloin, kun vuokralaiselle luovutettavan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus on asuinkäyttö, on kysymys asunnon vuokraamisesta ja siihen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. AHVL:a sovelletaan myös sellaiseen vuokrasuhteeseen, jossa osa huoneistosta on muussa kuin asuinkäytössä, jos huoneistoa kuitenkin pääasiallisesti käytetään asumistarkoitukseen.

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995)

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta koskee liikehuoneistojen vuokrausta. LHVL:a sovelletaan silloin, kun huone vuokrataan käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Esimerkiksi toimiston, autotallin tai varastotilan vuokrauksesta tehtyyn sopimukseen sovelletaan LHVL:a.

Maanvuokralaki (258/1966)

Huoneenvuokra-asioista erillisissä maanvuokra-asioissa sovelletaan maanvuokralakia. Maanvuokralain säännöksiä sovelletaan silloin, kun maa-alueen vuokraaminen on sopimuksen päätarkoitus. Jos taas maa-alue luovutetaan huoneiston yhteydessä käytettäväksi, kysymys on huoneenvuokrasta – esimerkiksi omakotitalon vuokraukseen sovelletaan AHVL:a, vaikka vuokrauksen kohteena on rakennuksen lisäksi myös tontti.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009)

Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan asunto-osakeyhtiöinä rekisteröityihin osakeyhtiöihin.

Asuntokauppalaki (843/1994)

Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.

Osakeyhtiölaki (624/2006)

Perintälaki (513/1999)

Perintälaissa säädetään erääntyneen saatavan perinnästä sekä perintään liittyvistä, velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista muista seikoista.