Väliaikainen luovuttaminen

Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Jos siis vuokralainen lähtee esimerkiksi opiskelijavaihtoon tai kesätöihin toiselle paikkakunnalle, voi hän vuokrata asunnon siksi ajaksi toiselle henkilölle. Vuokralaisen tulee ilmoittaa tällaisesta luovutuksesta kirjallisesti vuokranantajalle […]

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.