Tuloja suuremmat kulut

Vuokratulojen hankkimisesta aiheutuvat kulut voivat poikkeuksellisesti olla jonakin vuonna esimerkiksi isomman remontin johdosta vuokratuloja suuremmat, jolloin vuokraustoiminta on tappiollista.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.