Remontit

Vuokranantaja voi pääsääntöisesti vähentää vuokra-asunnossa teettämistään remonteista aiheutuneet kustannukset vuokratuloista. Kustannusten jaksottaminen riippuu siitä, minkä tyyppisestä remontista on kyse. Vuosikorjauksesta aiheutuneet kustannukset voi yleensä niiden suuruudesta riippumatta vähentää kerralla vuokratulosta sinä vuonna, jona ne on suoritettu. Perusparannuskustannukset puolestaan jaksotetaan vähennettäväksi kymmenen vuoden tasapoistoin tai ne lisätään asunnon tai rakennuksen hankintahintaan.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.