Kulujen vähentäminen

Vuokratulo on yksityishenkilölle pääomatuloa, joten vuokranantajalla on velvollisuus maksaa vuokratulostaan pääomatuloveroa. Toisaalta vuokranantajalla on myös oikeus tehdä tulostaan vähennykset, jotka ovat aiheutuneet vuokratulon hankkimisesta sekä säilyttämisestä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiövastikkeita sekä korjauskuluja. Korjauskulujen osalta vähennysoikeus ei kuitenkaan ole täysin yksinkertaista. Verottaja tekee esimerkiksi erottelun sen välillä, tekeekö remonttia vuokranantaja itse vai taloyhtiö ja toisaalta myös sen välillä, onko kyse vuosikorjauksen vai perusparannuksen luontoisesta korjauksesta.

Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (TVL 54 §). Tällaisia menoja ovat esim.

 • vuokratusta huoneistosta maksetut rahastoimattomat vastikkeet
 • vesi-, sähkö- ym. maksut siltä osin kuin vuokranantaja on ne maksanut
 • vuokralaisen hankkimisesta aiheutuneet menot (esim. vuokrausilmoitukset, välittäjälle maksettu palkkio)
 • vuokra- ym. lomakkeiden kustannukset
 • vuokran perintäkulut ja vuokralaisen irtisanomiskulut
 • matkakulut asuntoon tehdyistä tarkastuksista, esittelyistä ym.
 • riitojen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset (esim. asianajokulut)
 • vuokranantajan maksamat vakuutukset
 • vuokranantajayhdistyksen jäsenmaksut
 • tulonhankkimisvelkojen korot ja lainanhoitokulut sekä luoton nostamisesta aiheutuneet kulut, jos velka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen eli esim. vuokratun huoneiston hankkimista varten otetun velan korot
 • kalustetun vuokrahuoneiston kalusteiden hankintakulut (ei välttämättä hyväksytä kertavähennyksinä!)
 • vuokrahuoneiston remonttikulut tietyin edellytyksin ja rajoituksin.

Ratkaisevaa vähennyskelpoisuuden kannalta on, että huoneisto on vuokrauskäytössä. Esimerkiksi vuokralaisen vaihtuessa ei ole mitenkään tavatonta, että vuokralaisen vaihtuessa vuokratulo katkeaa joksikin aikaa. Tästä huolimatta mm. taloyhtiölle maksettava hoitovastike on vähennyskelpoinen ko. vuoden vuokratulosta koko siltä ajalta, kun asunto on vuokraustarkoituksessa, vaikkakin hetken tyhjillään. Vuokraustarkoituksen voi tarvittaessa näyttää verottajalle esimerkiksi vuokrausilmoituksin tai välittäjän kanssa tehdyllä vuokrausta koskevalla toimeksiantosopimuksella. Vähennysoikeus menetetään vasta silloin, jos asunto otetaan muuhun käyttöön, kuten omaan asuinkäyttöön tai laitetaan myyntiin tyhjillä ollessaan.