Perintä- ja häätöopas

Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa vuokranmaksu takkuilee tai vuokra jää kokonaan maksamatta. Tällöin vuokranantajan kannattaa ripeästi puuttua asiaan, ottaa yhteyttä vuokralaiseen ja tarvittaessa käynnistää perintätoimet. Näiden lisäksi tilanteesta riippuen myös vuokrasopimuksen irtisanominen, purkaminen ja viime kädessä häätö voivat tulla ajankohtaisiksi.

Tässä oppaassa annamme neuvoja kyseisessä tilanteessa toimimiseen sekä esittelemme pääpiirteittäin prosessin eri vaiheet. Opas jakautuu kolmeen osioon: vuokrasaatavien perintä ja sopimuksen päättäminen, tuomioistuinprosessi sekä tuomion täytäntöönpano ulosottoviranomaisessa.

Vaikka oppaassa keskitytään tilanteisiin, joissa vuokranmaksu takkuaa, samat keinot sopimuksen päättämiseen ja häätöön toimivat myös muissa häiriötilanteissa.

Sisältö:

3. Vuokrasaatavien perintä ja vuokrasopimuksen päättäminen
8. Tuomioistuinprosessi (oikeudellinen perintä)
11. Tuomion täytäntöönpano ulosottoviranomaisessa
13. Häätö
16. Kun vuokra jää maksamatta

Lue opas kirjautumalla jäsensivulle!

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa vuokranmaksu takkuilee tai vuokra jää kokonaan maksamatta. Tällöin vuokranantajan kannattaa ripeästi puuttua asiaan, ottaa yhteyttä vuokralaiseen ja tarvittaessa käynnistää perintätoimet. Näiden lisäksi tilanteesta riippuen myös vuokrasopimuksen irtisanominen, purkaminen ja viime kädessä häätö voivat tulla ajankohtaisiksi.

Tässä oppaassa annamme neuvoja kyseisessä tilanteessa toimimiseen sekä esittelemme pääpiirteittäin prosessin eri vaiheet. Opas jakautuu kolmeen