Vuokranantajakysely 2021

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Vuokranantajakysely 2021 toteutettiin 19.11.–7.12.2020. Kyselyyn vastasi 2466 vuokranantajaa.

Keitä yksityiset vuokranantajat ovat?

Suomen Vuokranantajien tuore Vuokranantaja 2021 -jäsenkysely valottaa kuvaa suomalaisesta yksityisestä vuokranantajasta. Tyypillinen suomalainen vuokranantaja on keskituloinen ja keski-ikäinen nainen tai mies, joka vuokraa yhdestä kahteen asuntoa.

Nuorempien vuokranantajajäsenten osuus on kasvussa. Reilu viidennes vastaajista oli alle 40-vuotiaita, kun vuosi sitten kyselyssä vastaava osuus oli 16,9 prosenttia.

Asuntosijoittamisen tavoite?

Selkeästi yleisin asuntosijoittamisen tavoite on säästäminen eläkepäivien toimeentulon turvaksi (45 %). Vuokranantajat ovat tulosten perusteella riskinkaihtajia. Yli 90 prosentille vastaajista asuntosijoittamisessa ensisijaista on sijoittamisen turvallisuus. Asunnot ovat valikoituneet sijoituskohteeksi, koska ne nähdään matalariskisinä pienen tai maltillisen tuoton tuojina.

Koronan vaikutukset vuonna 2020 vuokrien ja vastikkeiden maksuun 

Ongelmien esiintyvyyden osalta tulokset ovat hyvin samanlaiset kuin viime vuoden kyselyssä. Koronavuosi ei siis vaikuttaisi näkyvän muutoksina vuokralaisten vuokranmaksussa. Myöskään vuokrasopimusten purkamisissa ei ole havaittavissa kasvua.

Vastaajista 98 prosentilla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia hoitaa vastikevelvollisuuksia. Kaikista vastaajista suurempia vaikeuksia oli ollut vain kahdella promillella.

Vuosi 2021 – Verotuksen kiristymisestä suuri huoli

Vuokranantajat nostavat kyselyssä verotuksen kiristymisen selkeästi suurimmaksi asuntosijoittamisen riskiksi. Kyselyssä kartoitettiin myös mahdollisen verovähennysoikeuden poiston vaikutuksia. Hallitusohjelmaan on kirjattu selvitys taloyhtiölainojen lyhennysten verovähennysoikeuden poistamisesta. Poiston jälkeen uudis- tai korjausrakentamista varten otettujen tuloutettujen taloyhtiölainojen rahoitusvastikkeita ei saisi enää vähentää verotuksessa vuokratuloista, vaan nämä huomioitaisiin vasta asuntoa myytäessä.

Vastaajilta kysyttiin, miten mahdollinen verovähennysoikeuden poistaminen vaikuttaisi heidän kiinnostukseensa uudiskohteiden ja peruskorjattujen kohteiden asuntoihin, joissa on paljon yhtiölainaa.

Molemmissa tapauksissa lähes 60 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että heidän kiinnostuksensa loppuisi täysin tai laskisi merkittävästi. Kiinnostuksen pudotus on vielä merkittävämpi, jos tarkastelusta rajataan vastaajat, jotka eivät verotuksesta riippumatta ole kiinnostuneita hankkimaan uusia asuntoja.

Lisätietoja ja mediakyselyt:

Sakari Rokkanen

Sakari Rokkanen
Ekonomisti
Suomen Vuokranantajat

040 762 5340
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi