Tuottotutkimus 2021

Uudistunut tuottotutkimus ja Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking

Tuottotutkimus on Suomen Vuokranantajien Pellervon taloustutkimukselta (PTT) tilaama asuntosijoittamisen kaupunkikohtainen tuottoennuste. Tutkimuksessa ennustetaan kaupungeittain ja huoneistotyypeittäin vuokratuoton ennen veroja ja asuntojen arvon keskimääräistä vuosikehitystä vuosina 2021–2023.

Ennusteet on laskettu tämän vuoden tutkimuksessa yhteensä 27 kaupungista. Ensimmäistä kertaa mukana ovat Kerava, Järvenpää, Hyvinkää ja Riihimäki erillisinä kaupunkeina. Suuremmista kaupungeista ennusteet on laskettu myös Tilastokeskuksen aluejaon mukaisilta alueilta.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking on myös uudistunut. Kaupunkien sijoitukseen vaikuttaa tuottoarvioiden ohella ensimmäistä kertaa muun muassa markkinointiaika sekä Vuokranantaja-barometrin arviot tulevasta kehityksestä.

Suomen Vuokranantajien jäsenenä pääset tutustumaan tuottotutkimukseen kirjautumalla jäsensivuille. Saat silloin tähän näkyviin linkit tutkimusjulkaisuun sekä yksityiskohtaisiin tietoihin. Kaupunkirankingin tulokset ovat kaikille julkiset.

Lisätietoja kyselystä ja mediayhteydenotot

Sakari Rokkanen
Ekonomisti, Suomen Vuokranantajat ry
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi
+358 40 7625340

Tampere ja muut suuret kaupungit uudistuneen kaupunkirankingin kärkisijoilla

Suomen kaupungit on jälleen asetettu järjestykseen sen mukaan, kuinka houkuttelevia ne ovat asuntosijoittamisen näkökulmasta. Suomen Vuokranantajien vuoden 2021 uudistuneen kaupunkirankingin perusteella asuntosijoittajan näkökulmasta houkuttelevin kaupunki on Tampere. Kakkossijan vei Turku ja kolmossijan Vantaa. Kaikki kuusi Suomen suurinta kaupunkia olivat kahdeksan parhaan joukossa. Keskisuurista kaupungeista parhaiten pärjäsivät Kuopio ja Rovaniemi.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Yksityiskohtaiset tiedot rankingista löytyvät tämän sivun lopusta.

Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin ennusteet vuosien 2021–2023 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja. Ensimmäistä kertaa mukana ovat Kerava, Järvenpää, Hyvinkää ja Riihimäki erillisinä kaupunkeina.

Aiempina vuosina rankingin kärkisijat ovat vieneet keskisuuret yliopistokaupungit, joissa ennustettu vuokratuotto on ollut suuria kasvukeskuksia parempi. Suurten kaupunkien kipuamista tänä vuonna kärkisijoille selittää se, että uudistettuun rankingiin on saatu mukaan vuokra-asuntojen markkinointiaikojen tarkastelu. Näin kaupunkivertailussa on saatu paremmin huomioitua asuntosijoittamisen riskien vaihtelu kaupunkien välillä.

Moni asuntosijoittaja suosii kasvukeskuksia juuri sen vuoksi, että asuntojen arvokehitykseen tai uuden vuokralaisen löytymiseen liittyy vähemmän riskejä kuin pienemmissä kaupungeissa. Pienemmissä kaupungeissa taas sekä vuokratuotto-odotukset että riskit ovat tyypillisesti korkeammat. Lisäksi on hyvä muistaa, että myös suurissa kaupungeissa erot kaupunginosien välillä voivat olla merkittävät vuokratuotossa, arvokehityksessä sekä asuntojen markkinointiajoissa.

Tämän vuoden rankingissa ei ilmoiteta sijoitusten muutoksia edelliseen vuoteen, koska uudistettu vertailu ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.

Kuinka uudistettu ranking on toteutettu?

Uudistetussa rankingissa on päivitetty sekä tarkastellut tekijät että pisteytysmalli. Muutoksilla, kuten markkinointiajan lisäyksellä, on pyritty huomioimaan tuottoarvioiden ohella aikaisempaa paremmin myös asuntosijoittamisen riskien vaihtelu kaupunkien välillä. Rungon vertailulle muodostavat kuitenkin edelleen PTT:n laskemat ennusteet kaupunki- ja huoneistokohtaisille vuokratuotolle sekä arvonnousulle. Tärkeimmät tekijät arvonnousu, vuokratuotto ja markkinointiaika saavat rankingin pisteytyksessä täyden painon (100 %).

Muutoksena aiempiin vuosiin alueellisten kehitystekijöiden painoarvoa on pienennetty (33 %) ja määrää tiivistetty. Väestönkasvun, vuokrakehityksen sekä vuokralla-asuvien osuuden lisäksi uudeksi muuttujaksi on otettu Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaiset kehitysnäkymät. Barometri on Suomen Vuokranantajien kaksi kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus eri kaupunkien vuokranantajille.

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin tekijät:

  1. Arvonnousu (PPT:n ennuste vuosille 2021–2023)
  2. Vuokratuotto (PPT:n ennuste vuosille 2021–2023)
  3. Markkinointiaika (Vuokraovi.com, ka. tammi 2015 – touko 2021)
  4. Vuokrakehitys (Vuokraindeksin 5 vuoden ka. kasvu, Tilastokeskus / painoarvo 33 %)
  5. Väestönkasvu (Väestöennuste 2019–2029, Tilastokeskus / painoarvo 33 %)
  6. Vuokralla asuvat (Prosenttiosuus vuonna 2019, Tilastokeskus / painoarvo 33 %)
  7. Kehitysnäkymät (Vuokranantaja-barometri / painoarvo 33 %)

Kaupunkirankingin pisteytys on muuttunut siten, että jokaisen osatekijän suhteen kaupunki voi saada pisteitä 0–1. Osatekijöiden hajonta kaupunkien välillä vaikuttaa myös kaupunkien saamaan pistemäärään. Osatekijäkohtainen pistejakauma noudattaa normaalijakaumaa eli jokaisen osatekijän kohdalla usea kaupunki saa pisteitä lähellä keskiarvoa (0.5) ja harvempi kaupunki taas pisteitä lähellä 0 ja 1 pistettä.

Esimerkki: Viidessä eri kaupungissa arvonnousu olisi ollut 0 %, 1 %, 2 %, 3 % ja 4 %. Tällöin kaupungit olisivat saaneet 0.10, 0.26, 0.5, 0.74 ja 0.9 pistettä tästä rankingin osatekijästä.

Kaupungin saamat kokonaispisteet koostuvat osatekijöistä (7 kpl) saatavien pisteiden summana. Alla olevassa kuvaajassa on eritelty kaupunkirangin pisteet osatekijöittäin. Lisäksi erilliseen taulukkoon on aseteltu kaupungit järjestykseen kaikkien osatekijöiden mukaan järjestykseen.

Lue lisää tiedotteista:

Tampere ja muut suuret kaupungit kärkisijoilla Suomen Vuokranantajien uudistuneessa kaupunkirankingissa
Tampere Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin kärkisijalla
Turku toisena Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa
Vantaa Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa pääkaupunkiseudun ykkönen ja koko maan kolmonen
Helsinki Suomen neljänneksi houkuttelevin kaupunki asuntosijoittamisen näkökulmasta – asuntojen arvonnousu maan parasta, mutta vuokratuotot Suomen heikoimpia
Kuopio Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin viides ja keskisuurten kaupunkien ykkönen
Oulu Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa kuudes ja Pohjois-Suomen houkuttelevin kohde asuntosijoittajan näkökulmasta
Espoo Suomen kahdeksanneksi houkuttelevin kaupunki asuntosijoittamisen näkökulmasta – Vantaa ja Helsinki edellä vertailussa

Kaupunkiranking – Pisteet eriteltynä tekijöittäin

Tutkimuksen tarkemmat materiaalit Suomen Vuokranantajien jäsenille

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Uudistunut tuottotutkimus ja Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking

Tuottotutkimus on Suomen Vuokranantajien Pellervon taloustutkimukselta (PTT) tilaama asuntosijoittamisen kaupunkikohtainen tuottoennuste. Tutkimuksessa ennustetaan kaupungeittain ja huoneistotyypeittäin vuokratuoton ennen veroja ja asuntojen arvon keskimääräistä vuosikehitystä vuosina 2021–2023.

Ennusteet on laskettu tämän vuoden tutkimuksessa yhteensä 27 kaupungista. Ensimmäistä kertaa mukana ovat Kerava, Järvenpää, Hyvinkää ja Riihim