Oppaat ja ohjeistukset

Yhtenä yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on olla mukana laatimassa oppaita ja suosituksia vuokramarkkinoille. Tavoitteena on edistää rehtejä toimitatapoja ja onnistuneita vuokrasuhteita. Yhdistys on ollut tavalla tai toisella mukana kaikkien tässä osiossa olevien oppaiden luomisessa.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.