Tutkimukset

Suomen Vuokranantajat ry teettää ja julkaisee erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Tutkimusten tulokset ovat vahvasti mukana järjestön tekemässä vaikuttamistyössä.