Vuokratuotto

Tuoton laskeminen

Systemaattinen strategia sisältää tuottotavoitteen. Siitä ei kannata lähteä tinkimään, vaikka eteen osuva kohde olisi kuinka mielenkiintoinen. Hyvä sijoittaja karttaa aina riskejä, ja omassa hyvin harkitussa tuottotavoitteessa pysyminen takaa turvallisemman sijoittamisen.

Vuokratuotto tarkoittaa säännöllistä kassavirtaa asunnosta. Tämän laskemiseksi tulee selvittää asunnosta vuosittain saatava vuokran määrä sekä kaikki asuntoon suoraan kohdistuvat juoksevat kulut. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota asunnon kulumiseen, tyhjänä oloon ja tuleviin peruskorjaustarpeisiin.

Vuokratuoton laskemiseen on monia tapoja. Täysin ”oikeaa” tapaa laskea sijoitusasunnon tuotto ei ole. Tärkeintä on, että luo oman (kriittisen) tapansa laskea tuottoa ja noudattaa samaa kaavaa aina asuntoja vertaillessaan. Yksinkertaisimmillaan bruttovuokratuoton voi laskea seuraavalla kaavalla:

 

vuokratuotto

 

Tuottoa laskiessa kannattaa myös kokeilla tuottoa erityyppisillä skenaarioilla. Tuottokaavaa voi kehitellä eteenpäin esimerkiksi niin, että tuottokaavaan sijoittaa yhden tyhjän kuukauden, laskee tuottoa alimmalla vuosivaihtelun vuokratasolla tai huomio remonttivaran niin huoneiston yleisen ylläpidon kuin erityisesti taloyhtiön isojen remonttien osalta. Remonttivaraa voi ylläpidon osalta varata esimerkiksi 0,5-1 % asunnon arvosta per vuosi ja taloyhtiön remonttivaraa kunnossapitotarveselvityksestä, korjaushistoriasta ja talon iästä riippuen 500–800 euroa per neliö.

Mikäli strategiaan kuuluu velkavivun käyttö, on oman pääoman tuottoa laskettaessa syytä huomioida myös mahdollinen koronnousu. Korkoa kannattaa laskea tämänhetkistä huomattavasti korkeammalla korkoprosentilla esimerkiksi viidellä prosentilla.

Tuottolaskuri

Tuottolaskurista saa tiedot syöttämällä ylempänä olevan kaavan mukaisen bruttovuokratuottoprosentin. Tämän lisäksi on syytä huomioida vuokratulosta maksettava pääomatulovero, joka on pääomatulojen määrästä riippuen vuonna 2017 30 tai 34 %. Jos käytössä on velkavipu, voi vuokratuoton kaavaa kehitellä eteenpäin huomioimaan velkavivun vaikutus ja näin saatava oman pääoman tuotto.