Sijainti

Tilastojen valossa sellaisia kaupunkeja tai kohteita ei juuri ole, joissa sekä kuukausittainen vuokratuotto että arvonnousu voisivat toteutua maksimaalisesti. On kuitenkin tiettyjä yleistyksiä, jotka pätevät silloin, kun halutaan päästä lähelle tätä. Sillä, onko kaupunki muuttovoittoinen vai ei, on suuri merkitys vuokrattavuuteen. Muuttovoittoisissa kaupungeissa ja erityisesti niiden keskustojen läheisyydessä olevilla ”nousevilla” alueilla voidaan saavuttaa hyvä kuukausituotto ja pitkän tähtäimen arvonnousu.

Vaikka muuttotappioisella paikkakunnalla voisikin tehdä lyhytjänteisesti hyvin tuottoisaa vuokrausta, ovat riskit etenkin paikkakunnan asuntomarkkinaa ja sosioekonomista taustaa sekä tulevaisuudennäkymiä huonommin tuntevalle turhan suuret.

Sijainnin osalta oma merkityksensä on luonnollisesti sillä, onko kohde lähellä kouluja ja työpaikkoja. Mitä enemmän näitä on, sitä useampi vuokralainen on halukas kohdetta vuokraamaan. Sen sijaan mitä tiukemmin kohteen vuokrattavuus on sidoksissa esimerkiksi yhteen ainoaan teollisuuden alaan, sitä suurempi tyhjien kuukausien riski siihen sisältyy, mikäli kyseiselle teollisuuden alalle sattuu osumaan laskusuhdanne.

Kaupungin keskustan läheisyys tuo vuokrattavuuteen myös palveluiden saatavuuteen liittyvän elementin. Palveluiden tulisi olla muutaman minuutin päässä, kuljettiinpa niihin sitten jalkaisin tai joukkoliikennevälineillä.