Sijoitustoiminnan laajentaminen

Sijoitusasunnon myynti/uuden hankkiminen 

Sijoitusasunnon myynti pitää tehdä harkiten. Myyntiin käytännössä toimii samat pelisäännöt kuin oman asunnonkin myynnissä. Asuntosijoittamisessa myynti pitää tehdä harkiten. Jos sijoitusstrategia muuttuu, on myynti järkevää. Muita mahdollisia tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa asunto ei tuotakaan niin hyvin kuin on suunniteltu, halu ottaa ulos asunnon arvonnousu ja sijoittaa rahat muualle eteenpäin tai vanhemman sijoitusasunnon vaihtaminen uudistuotantoon. Pääasia, että jälleen toimitaan suunnitelmallisesti ja strategian mukaan. 

Asuntosijoittamisen tulevaisuuden näkymät 

Asuntoihin sijoittaminen on kansantalouden näkökulmasta tärkeää. Voidaan sanoa, että asuntosijoittajat pitävät nykyistä asuntomarkkinaa ja rakentamista voimissa. Korkojen ennustetaan pysyvän matalana pitkään, mikä tukee asuntosijoittamisen näkymää positiivisena. Riskejä asuntosijoittamisen osalta kuitenkin löytyy. Suurin riski asuntosijoittamiselle on vuokranantaja itse. Sijoitusympäristön muutoksia pitää kuitenkin koko ajan tarkkailla. Kaupungistuminen lisää ihmisten muuttoa kasvukeskuksiin, mikä tarkoittaa asuntojen tarpeen lisääntymistä ja myös vuokra-asumisen lisääntymistä. Tämä lisää myös asuntosijoittamisen kannattavuutta. Verorasituksen lisääntyminen ja edelleen jatkuva hoitokulujen kasvu sen sijaan syövät asuntosijoittajan tuottoja. Verorasitusta pitäisikin jatkossa keventää, koska korkojen noustessa markkina muuttuu olennaisesti. 

Asuntosijoittamisen tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin kokonaisuutena positiiviset. Asuntosijoittaminen on myös jatkossa hyvä tapa hajauttaa sijoitustoimintaa, jos on aiemmin sijoittanut muihin sijoitustuotteisiin. Asuntosijoittaminen on tarjonnut jo pitkään kohtalaisen varmaa tuottoa. Erityisesti kasvukeskuksissa ja niiden keskustoissa on myös kohtalaisen vaivatonta saada vuokralaisia. 

Asuntosijoittamisessa ja vuokranantajana toimisessa on myös paljon tapoja erottua ja sitä kautta kehittää sijoitustoimintaa. Asiakaspalvelu on tullut myös vuokraustoimintaan. Se on koko alan näkökulmasta vain ja ainoastaan positiivinen asia. 

Asuntojen hintojen kehitys 

Asuntojen hintojen kehityksen ja asuntomarkkinoiden seuraaminen tulee asuntosijoittajalle luonnostaan. Asuntosijoittajan pitää tuntea oma toimintakenttä mahdollisimman hyvin. Asuntojen hintojen kehitystä ja tietoa erityisesti vuokra-asuntomarkkinoista saa seuraamalla talouslehtiä ja alan muita julkaisuja sekä Tilastokeskuksen ja rahoituslaitosten julkaisuja. Suomen Vuokranantajien jäsenenä saa myös sisäpiiritietoa jäsentiedotteiden, oman tutkimustoiminnan, vaikuttamistyön ja muiden jäsenten välityksellä. 

Verkostoituminen 

Verkostoituminen on nykyajan arvokas lisä kaikkeen sijoitustoimintaan. Asuntosijoittaminen ei ole tästä poikkeus. Paras tapa verkostoitua muiden asuntosijoittajien kesken on liittyä Suomen Vuokranantajien jäseneksi. Vuokranantajat toimivat valtakunnallisesti aina Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Järjestön koulutus- ja keskustelutilaisuuksissa pureudutaan asuntosijoittamisen kysymyksiin, verotuksiin ja mahdollisiin vuokrauksen sudenkuoppiin sekä niiden välttämiseen. Tilaisuuksissa on suuressa roolissa keskinäinen verkostoituminen. Ideoita ja mahdollisia ongelmia voidaan miettiä yhdessä. Keskinäinen ajatusten vaihto on erittäin arvokasta, kun mietitään tuoton parantamista, vaikuttamista taloyhtiöissä tai verovähennysten hyödyntämistä. 

Sosiaalinen media on entistä vahvemmin mukana myös asuntosijoittamisen tukena. Vuokranantajien omalla palstalla Facebookissa askarruttaviin asioihin saa nopeastikin vastauksen. Kannattaa ehdottomasti liittyä Vuokranantajapalstalle. Palstan moderaattoreina toimivat Suomen Vuokranantajien aluepäälliköt, joilta löytyy paikallistuntemusta ympäri Suomea.