Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hinnat vaihtelevat monien eri tekijöiden mukaan. Viime vuosina sijainnin merkitys on korostunut entisestään, eikä enää voida puhua suomalaisista asuntomarkkinoista kokonaisuutena. Sijainnin lisäksi hintaan vaikuttavat merkittävästi asunnon koko ja ominaisuudet.

Vuokranantajan kannalta on olennaista tiedostaa kohteidensa markkina-arvot sekä niiden kehittyminen. Oman toiminta-alueen pyyntihintoja sekä markkinointiaikoja kannattaa seurata esim. Oikotien ja Etuoven kautta.  Toteutuneita asuntokauppatietoja voi puolestaan tarkastella ARA:n ylläpitämästä palvelusta.  

Asuntojen hintoihin vaikuttavat merkittävästi myös paikallistasolla tapahtuvat muutokset. Vuokranantajan onkin syytä olla tietoinen alueensa liikennehankkeista, uusista asuinrakennuksista sekä suurten oppilaitosten ja/tai työnantajien mahdollisista liikkeistä. Vuokranantajan kannattaa seurata oman alueensa uutisointia asuntomarkkinoita laajemminkin. Suomen Vuokranantajat julkaisee vuosittain kaupunkikohtaisia ennusteita vuokratuotoista ja asuntojen arvonkehityksestä yhdessä Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) kanssa. Tilastokeskus julkaisee puolestaan kuukausittain tietoa toteutuneista asuntokaupoista.   

Asuntojen hintaan eniten vaikuttavat tekijät 

1. Sijainti

Perinteisesti Suomessa on ajateltu, että asunto on aina varma sijoituskohde. Vuosikymmenien ajan asuntojen hinnat nousivat melko tasaisesti tai säilyttivät ainakin arvonsa. 2000-luvulla ja erityisesti finanssikriisin jälkeen kaupungistuminen on kuitenkin kiihtynyt voimakkaasti. Todennäköisesti kaupungistumiskehitys jatkuu vahvana, ja sillä on siten merkittävä vaikutus asuntomarkkinoihin tulevaisuudessakin. Myös kaupunkien sisällä on hyvin erilaisia asuntomarkkinoita. Yleisesti puhutaan ns. mikrosijainnin merkityksestä, jolla saatetaan tarkoittaa kaupunginosaa, korttelia tai jopa yksittäisiä rakennuksia. Lähellä sijaitsevilla palveluilla, harrastusmahdollisuuksilla ja julkisilla liikenneyhteyksillä on huomattava vaikutus asuntojen hintaan. Hyviä sijoituskohteita voi löytyä myös sellaisilta sijainneilta, joissa asunnon arvot laskevat. Vuokranantajan on kuitenkin huomioitava arvonmuodostukseen liittyvät seikat ostopäätöstä tehdessään.

2. Asunnon ominaisuudet ja kunto

Samankokoisilla asunnoilla voi lopulta olla hyvin erilainen markkinahinta samalla sijainnillakin. Merkitystä on muun muassa sillä, kuinka järkevästi neliöt on käytetty, minkälainen varustelutaso asunnossa on ja missä kunnossa asunnot pinnat ovat.  Asunnon kunnolla saattaa kuitenkin olla asuntomarkkinoilla paikoitellen jopa liian suuri merkitys hintaan. Huonokuntoinen asunto hyväkuntoisesta taloyhtiöstä voi olla asuntosijoittajalle hyvä kohde erityisesti, jos hallitsee itse pintaremonttien tekemisen.  

3. Taloyhtiön kunto

Ostaessaan asuntoa taloyhtiöstä, vuokranantaja ostaa todellisuudessa rakennuksen omistavan yhtiön osakkeita. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa taloyhtiön taloudellinen tilanne sekä sen rakennusten korjaustarve. Nettisivuiltamme löytyy kattava tietopaketti taloyhtiöiden vertailemista helpottamaan.   

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksit 2000 -luvulla 

Oheisesta kuvaajasta näkyy hyvin, miten eritysesti 2010 -luvulla myös suurien kaupunkien välillä asuntojen hinnat eriytyvät yhä voimakkaammin toisistaan.