Kannattavuus

Kun kohde on valittu oikein, vuokrataso määritelty kohdalleen, vuokralainen valittu huolella ja sopimus laadittu hyvin, asuntosijoittaminen voi olla hyvin kannattavaa toimintaa.

shutterstock_217203610-1

Asuntosijoittaminen kannattaa

Yleinen pelko siitä, että vuokrasuhteen hoitaminen olisi erityisen vaivalloista tai että vuokralaisen kanssa tulisi ongelmia, osoittautuu usein vääräksi. Voidaan nimittäin sanoa, että suurin osa vuokrasuhteista sujuu ilman ongelmia. Ongelmattomuus on usein seurausta siitä, että vuokraukseen on jo alun perinkin suhtauduttu huolella ja asioista selvää ottaen. Onnistuminen vuokranantajana edellyttää tietoa ja asiantuntemusta aivan kuten onnistuminen muussakin sijoitustoiminnassa.

Asuntosijoittamisen yhtenä parhaimpana puolena voidaan pitää sitä, että se ei ole yhtä suhdanneherkkää kuin moni muu sijoittamisen muoto. Erityisesti kasvukeskusten yksiöiden ja kaksioiden kysyntä on tasaisen korkealla ja monessa paikassa jopa selvässä nousussa. Toisaalta kiinteistöt ja osakehuoneistot säilyttävät myös pitkällä tähtäimellä hyvin arvonsa.

Tällä hetkellä noin 2/3 vapaarahoitteisesta vuokra-asuntopuolesta on yksityisten vuokranantajien käsissä. Yksityisiä vuokranantajia on noin 210 000. Markkinoiden toimivuuden kannalta on erityisen tärkeää, että nämä vuokranantajat pysyvät vuokranantajina ja että etenkin kysytyimmille alueille ja kysytyimpiin asuntotyyppeihin saataisiin lisää vuokranantajia. Vuokranantajana voit siis tuottoisan sijoituksen ohella olla osana yhteiskunnallisesti merkittävää joukkoa. Kasvollinen suomalainen omistajuus ja sen lisääminen on Suomen tavoitteena. Vuokranantajana edistät suomalaista omistajuutta.

Asuntosijoittamisen riskit

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, niin myös asuntosijoittamiseen. Asuntosijoittajan on hyvä tietää riskien olemassaolosta, sillä ne tiedostamalla pystyy minimoimaan omat riskinsä. Kaikkeen ei voi kuitenkaan kokeneinkaan asuntosijoittaja varautua, vaan osa riskeistä on itsestä riippumattomia ja ne voivat silti osua omalle kohdalle.

Mahdolliset riskit:

 1. Hintariski
  Asuntojen hintatason merkittävä lasku
 2. Korkoriski
  Korkojen merkittävä nousu
 3. Tyhjien kuukausien riski
  Asuntoon ei löydy vuokralaista
 4. Vuokralaisriski
  Vuokranmaksun laiminlyönti tai vahingonteko
 5. Vuokratasoriski
  Alueellinen vuokrataso laskee merkittävästi
 6. Vastikeriski
  Taloyhtiön vastikkeet nousevat merkittävästi
 7. Remonttiriski
  Taloyhtiöön tulee odotettua pidempi remontti tai kalliimpi remontti
 8. Veroriski
  Esim. pääomatulojen ja varainsiirtoveron nousu

 

Jokaisella asuntosijoittajalla on oma tyylinsä toimia ja sijoittaa, eikä ole olemassa yhtä ainutta tapaa toimia asuntosijoittajana. Riskien vaikutus omaan sijoittamiseen vaihtelee sijoittamistyylistä ja tavoitteesta, joten riskejä tuleekin tarkastella juuri oman sijoittamisen näkökulmasta. Tärkeintä on tiedostaa riskien olemassaolo ja arvioida niiden vaikutus omaan asuntosijoittamiseen. Toiselle sijoittajalle esimerkiksi korkoriski voi olla suurikin asia, mutta toiselle tällä ei ole merkitystä.

 

Lataa maksuton Asuntosijoittajan opas tästä

Lisää mielenkiintoista asiaa asuntosijoittamisesta löydät osoitteesta sijoitusovi.com

 

Sijoitusovi-vuokranantajat-banner