Uutta osaamista Suomen Vuokranantajiin

Suomen Vuokranantajien neuvontalakimiehinä aloittavat 3.9.2018 Magda El Agoz ja Niklas Nygren. El Agoz ja Nygren neuvovat vuokranantajia vuokraamiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä osana Suomen Vuokranantajien lakitiimiä.

Jäsenpalvelu- ja viestintäkoordinaattorina aloittaa 1.10.2018 Elsa Kaijala. Hän avustaa myös johdon assistentin tehtävissä. Kaijalalla on vankka kokemus jäsenpalvelutyöstä sekä hyvät viestinnälliset taidot.  Hän on työskennellyt aiemmin mm. Kiinteistöliitto Uusimaassa sekä Suomen Kiinteistöliitossa.

Tervetuloa, Magda, Niklas ja Elsa!

Comments are closed.