Mitä vuokralainen voi kunnostaa huoneistossa ilman vuokranantajan lupaa?

Me Vuokranantajat -blogissa Aleksi Sarasmaa vastaa kysymykseen, voiko vuokralainen tehdä huoneistossa kunnostustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

”Vuokralainen ei lähtökohtaisesti saa tehdä huoneistossa mitään kunnossapito- tai muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa, vaan kaikista töistä on sovittava vuokranantajan kanssa erikseen. Tällöin tulee muistaa sopia myös siitä, kuka vastaa työn kustannuksista.

Poikkeuksena on tilanne, jossa huoneisto tulee puutteelliseen kuntoon vuokrasuhteen aikana, eikä vuokranantaja vuokralaiselta kehotuksen saatuaan korjaa puutteellisuutta. Tällöin vuokralainen saa korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Kustannusten tulee pysyä kohtuullisina.

Toinen poikkeustilanne on kyseessä silloin, kun huoneistoa uhkaa välitön vahingoittuminen. Tällöin vuokralaisella on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin vahingon estämiseksi. Mikäli vahinko on ehtinyt jo tapahtua, on vuokralaisella oikeus ryhtyä toimenpiteisiin sen rajoittamiseksi. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti vuokranantajan maksettaviksi.”

Kirjoittaja Aleksi Sarasmaa toimi Suomen Vuokranantajien neuvontalakimiehenä lokakuuhun 2017 saakka.
Teksti on julkaistu Kiinteistölehdessä lokakuussa 2017

Kysyttävää?
Suomen Vuokranantajien neuvonta vastaa jäsenille.

 

, ,

Comments are closed.